Esopo

Fables vol I  


89

 

Fables vol II  


25